Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή: 9:00-14:00 | Τετάρτη: 9:00-20:00 | Σάββατο: 10:00-14:00

Πίσω στα άρθρα

Προκήρυξη Υποτροφίας Αριστείας Μεταδιδακτορικής Ερευνήτριας/Μεταδιδακτορικού Ερευνητή Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ 2020 σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα

Έφυγε ο Αλέξανδρος Χαΐτογλου

Η Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προκηρύσσει Υποτροφία Αριστείας για Μεταδιδακτορική/Μεταδιδακτορικό Ερευνήτρια/Ερευνητή, που πρόκειται να εκπονήσει την έρευνά της/του στο Κέντρο Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας & Τεκμηρίωσης (ΚΕΜΙΤ) του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα (ΙΜΜΑ) υπό την εποπτεία καθηγητού του ΑΠΘ. Η υποτροφία προκηρύσσεται στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας, που υπογράφηκε στις 17 Ιουλίου 2018 μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων, κατόπιν εγκρίσεως της Συγκλήτου στη Συνεδρίασή της με αριθμό 2953/25-01-2018.

Η υποτροφία χορηγείται με κριτήριο τις επιστημονικές επιδόσεις των υποψηφίων Μεταδιδακτορικών Ερευνητριών/Ερευνητών. Το χρηματικό ποσό της υποτροφίας είναι 600 € μηνιαίως, για 12 μήνες.

Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα  © 2020 beta | Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου