Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή: 9:00-14:00 | Τετάρτη: 9:00-20:00 | Σάββατο: 10:00-14:00

Πίσω στα άρθρα

Προκήρυξη Εικαστικού Διαγωνισμού στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του ΑΠΘ για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του ’21

Έφυγε ο Αλέξανδρος Χαΐτογλου

Η Επιτροπή του ΑΠΘ για τις εορταστικές εκδηλώσεις των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, προκηρύσσουν εικαστικό διαγωνισμό για να τιμήσουν την διακοσιοστή επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ-ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 • Βασίλης Γάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΟΜΜΘ).
 • Ιλιάνα Ζάρρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Δημήτρης Ζουρούδης, Καθηγητής Ζωγραφικής, Πρόεδρος του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ.
 • Σταυρούλα Μαυρογένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, ΠΑ.ΜΑΚ., Γεν. Γραμματέας του ΔΣ του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.
 • Αλκμήνη Πάκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ.
 • Μιλτιάδης Παπανικολάου, Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.
 • Ιάκωβος Ποταμιάνος, Καθηγητής του Τμήματος Θεάτρου, Κοσμήτορας της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ.
 • Ανδρέας Τάκης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Νομικής, Πρόεδρος ΔΣ Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus).
 • Φανή Τσατσάια, Ιστορικός Τέχνης, Διευθύντρια Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του διαγωνισμού θα είναι μια σύνθεση εικαστικού έργου εμπνευσμένου από την Επανάσταση του 1821.

Συγκεκριμένα: Η ιστορική περίοδος του 1821 ενέπνευσε την εικαστική παραγωγή με έργα που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε τέσσερις κύκλους:

α) έργα που συνέδεσαν το παρελθόν με το παρόν,
β) έργα που αφορούσαν «Σκηνές του Αγώνα»,
γ) έργα με θέμα τον «θνήσκοντα ήρωα», και
δ) έργα που αναπαριστούσαν τα δεινά του πολέμου και κυρίως τη ζωή των αμάχων.

Σήμερα, 200 χρόνια μετά, ο Ελληνισμός έρχεται αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις. Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να εμβαθύνουν στη σύγχρονη σημασία της ιστορικής εθνικής επετείου. Με αφετηρία το 1821, η νέα γενιά θα πρέπει να αναλογιστεί τις ποικίλες αποχρώσεις και εκδηλώσεις της έννοιας του παρελθόντος σε σχέση με το σήμερα, να νοηματοδοτήσει τον ηρωισμό σε διαφορετικές στιγμές της ιστορίας και να στοχαστεί τα δεινά του πολέμου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ:

Τα έργα που θα υποβληθούν μπορεί να είναι έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, εγκαταστάσεις (installation), να είναι επιτοίχια ή ελεύθερα στο χώρο, με συνολική διάσταση όχι μεγαλύτερη από 150 εκ. και όχι μικρότερη των 30 εκ., ενώ για τα γλυπτά έργα οι διαστάσεις να μην υπερβαίνουν τα 50×50 εκ., με υλικά της επιλογής των διαγωνιζομένων.

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την αποδοχή της παρούσας προκήρυξης και των όρων του διαγωνισμού, οι οποίοι επισυνάπτονται σε παράρτημα. Μετά το πέρας του διαγωνισμού, όλα τα έργα θα επιστραφούν στους δημιουργούς τους, εκτός από τα βραβευθέντα, τα οποία και θα αποτελέσουν μέρος της συλλογής του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.

ΔΙΚΑIΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧHΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι φοιτητές και των τριών κύκλων σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και οι απόφοιτοι του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΘ των ετών αποφοίτησης 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020.

Οι συμμετοχές μπορούν να είναι ατομικές ή ομαδικές, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των μελών κάθε ομάδας. Όλα τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να πληρούν τους όρους δικαιώματος συμμετοχής.

Ο κάθε υποψήφιος/η κάθε ομάδα θα μπορεί να υποβάλει μέχρι τρεις (3) προτάσεις.

Στον διαγωνισμό δεν μπορεί να συμμετάσχει οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συγγενική σχέση (έως β’ βαθμού) με κάποιο μέλος της Οργανωτικής-Κριτικής Επιτροπής.

Το έργο δεν θα πρέπει να φέρει υπογραφή, ούτε και οποιοδήποτε σημάδι που μπορεί να θεωρηθεί αναγνωριστικό των στοιχείων των διαγωνιζομένων.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων είναι η 30η Απριλίου 2021. Τα έργα θα πρέπει να κατατεθούν στην εξής διεύθυνση:

Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα
Προξένου Κορομηλά 23
ΤΚ 54622 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310229778
info@imma.edu.gr

Μαζί με το έργο τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν και τα ακόλουθα:

 1. Έναν κλειστό φάκελο διαστάσεων Α4, χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μοναδική εγγραφή έναν πενταψήφιο κωδικό αριθμό της επιλογής τους (ο οποίος να αποφεύγει στοιχεία που θα τον καθιστούσαν εύκολα απομνημονεύσιμο, όπως επαναλήψεις εν σειρά του ίδιου ψηφίου ή ακολουθίες ψηφίων). Σε κάθε έργο/πρόταση θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός.
 2. Αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, με τα στοιχεία των συμμετεχόντων (ονομ/μο, ιδιότητα, email, τηλέφωνο) και φωτοτυπία εγγράφου που να πιστοποιεί τη σχέση τους με το ΑΠΘ (Φωτοτυπία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας ή Βεβαίωση Σπουδών από τη Σχολή ή το Τμήμα ή Φωτοτυπία Αντίγραφου Πτυχίου για τους αποφοίτους).
 3. Σύντομο γραπτό κείμενο περιγραφής του έργου (έως 150 λέξεις) και, εφόσον κρίνονται χρήσιμες, σύντομες τεχνικής φύσεως διευκρινίσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού στο email info@imma.edu.gr υπόψη της Οργανωτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού.

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ

Η Οργανωτική-Κριτική Επιτροπή θα συνεδριάσει και θα επιλέξει τους βραβευθέντες του διαγωνισμού από 1 έως 14 Μαΐου 2021, οπότε και θα δημοσιευθούν τα αποτελέσματα. Στο πλαίσιο ανάδειξης των διαγωνιζόμενων, θα επιλεγούν, με βάση την αξιολόγησή τους, τριάντα (30) έργα, τα οποία θα εκτεθούν στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Στα εγκαίνια της έκθεσης, που θα διεξαχθούν στις 26 Μαΐου 2021, θα βραβευτούν από την Οργανωτική-Κριτική Επιτροπή τα πέντε (5) καλύτερα έργα ως εξής: Το πρώτο βραβείο θα λάβει χρηματικό ποσό 1.500 €, το δεύτερο βραβείο 1.000 € και το τρίτο 500 €. Θα απονεμηθούν και δυο έπαινοι σε ειδικό πάπυρο.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ:

Σταυρούλα Μαυρογένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, ΠΑ.ΜΑΚ., Γεν. Γραμματέας του ΔΣ του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα,

Φανή Τσατσάια, Ιστορικός Τέχνης, Διευθύντρια Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.

Θεσσαλονίκη, 8 Δεκεμβρίου 2020

Για τους διοργανωτές

Παναγιώτης Γκλαβίνης
Καθηγητής Νομικής Σχολής
Γραμματέας της Επιτροπής του ΑΠΘ για το 1821

Φανή Τσατσάια
Ιστορικός Τέχνης
Διευθύντρια ΙΜΜΑ

Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα  © 2020 beta | Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου