Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή: 9:00-14:00 | Τετάρτη: 9:00-20:00 | Σάββατο: 10:00-14:00

Βάση Δεδομένων

Βάση δεδομένων ψηφιακού αρχείου

Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μουσείου περιλαμβάνει:

  • σύντομη χρονολογική παρουσίαση της ιστορικής ταυτότητας 2.500 κοινοτήτων της Μακεδονίας, με βάση το αρχειακό υλικό και τη βιβλιογραφία
  • τα δημογραφικά στοιχεία για την περίοδο 1900-2001
  • τα εκλογικά στοιχεία για την περίοδο 1928-1985
  • το Αρχείο Μεταναστών από τη Μακεδονία (1950-1974) με προσωπικές καρτέλες με τα στοιχεία, τον τόπο αναχώρησης και τον προορισμό 67.000 μεταναστών από τη Μακεδονία που διακινήθηκαν μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως (ΔΕΜΕ)
  • το Αρχείο προσώπων του 20ου αιώνα, των οποίων η δραστηριότητα συνδέεται με όψεις πολεμικές, διπλωματικές ή άλλες του Μακεδονικού Ζητήματος.
  • το Αρχείο Μακεδονομάχων. Περιέχει βιογραφικές πληροφορίες προερχόμενες από την Επετηρίδα Αναγνωρισμένων Μακεδονομάχων του ΔΕΠΑΘΑ
  • το Αρχείο φωτογραφιών. Αποτελείται από σπάνιες ψηφιοποιημένες και τεκμηριωμένες φωτογραφίες, που προέρχονται από τη συλλογή του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, καθώς και των συλλεκτών Γιάννη Μέγα, Άγγελο Παπαϊωάννου και Αστέρη Κουκούδη. Οι φωτογραφίες παρουσιάζουν πρόσωπα, τόπους και σημαντικά γεγονότα για την ιστορία της Μακεδονίας από το 1900 έως το 1913
  • τα καταγεγραμμένα θύματα της Μακεδονίας της περιόδου 1901-1912
  • βιβλιογραφία για τη Νεότερη Μακεδονία, που περιλαμβάνει 10.000 τίτλους βιβλίων και άρθρων περιοδικών

Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα  © 2020 beta