Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή: 9:00-14:00 | Τετάρτη: 9:00-20:00 | Σάββατο: 10:00-14:00

Εκπαίδευση - Επιμορφωτικά Σεμινάρια / Ημερίδες

Σεμινάρια και Ημερίδες στο Μουσείο

Το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα, πολιτιστικούς φορείς και άλλα μουσεία της Ελλάδας και του εξωτερικού και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ, διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες, τα οποία απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κύριος σκοπός των σεμιναρίων είναι οι συμμετέχοντες να επιμορφωθούν σχετικά με καινοτόμες εκπαιδευτικές εφαρμογές στο διδακτικό αντικείμενο της Ιστορίας, τη διαχείριση της ιστορικής μνήμης και γενικότερα με τις σύγχρονες μουσειολογικές πρακτικές στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Προγραμμάτων. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου, τα οποία έχουν σχεδιαστεί με σεβασμό στις παιδαγωγικές αρχές και την ελληνική ιστορία, λαμβάνοντας υπόψη τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών όλων των σχολικών βαθμίδων.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται υπό την επιστημονική επίβλεψη του Κέντρου Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.

Χορηγούνται βεβαιώσεις συμμετοχής.

Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα  © 2020 beta | Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου