Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή: 9:00-14:00 | Τετάρτη: 9:00-20:00 | Σάββατο: 10:00-14:00

Πίσω στα άρθρα

ΜEΤΡA ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤAΣIAΣ

Ανακοίνωση Μουσείου

Αγαπητοί επισκέπτες,

Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400, άρθρο 11, όπως αυτό αναφέρεται στο ΦΕΚ της 12/9/2021, αρ. Φύλλου 4206 έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας με σκοπό την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

Το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα τηρώντας τη νομοθεσία, εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την εξασφάλιση της υγείας των επισκεπτών και των εργαζομένων του και ακολουθεί το παρακάτω πρωτόκολλο:

Άρθρο 11.

Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, κλειστά μνημεία και χώροι διεξαγωγής εικαστικών και λοιπών καλλιτεχνικών εκθέσεων.

Τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ανακοίνωση Υπουργείου

Οι επισκέπτες εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδό τους στον χώρο:

α. πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10, ή

β. πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετκό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 ή

γ. αποτελέσματος του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), το οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδό του στον χώρο,

συνδυαστικά προς:

δ. αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο  ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας, προκειμένου να διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας προς τα ανωτέρω υπό (α) έως (γ).

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό (α) έως (γ), επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του επισκέπτη, τα οποία ο αρμόδιος υπάλληλος, ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης (ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄118) Covid Free GR. Εναλλακτικά, εφόσον ο αλλοδαπός προέρχεται από Τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά σε έγχαρτη μορφή.

Οι ως άνω υποχρεώσεις περιλαμβάνουν ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω.

Οι ανήλικοι, από πέντε (5) έως έντεκα (11) ετών, δύνανται να προσκομίζου, εναλλακτικά, δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τελευταίου εικοσιτετραώρου, στην οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα.

Επιπλέον, στο Μουσείο εφαρμόζονται τα παρακάτω μέτρα:

  •  Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους χώρους από επισκέπτες και εργαζόμενους.
  • Θερμομέτρηση των εισερχομένων στο Μουσείο.

  • Χρήση απολυμαντικού υγρού (διατίθεται στην είσοδο και σε διάφορα σημεία στους κοινόχρηστους χώρους)

  • Τήρηση απόστασης 2 μέτρων μεταξύ των παρευρισκόμενων σε όλους τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους
  • Σύσταση για χρήση πιστωτικών καρτών στις συναλλαγές

Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα  © 2020 beta | Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου