Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή: 9:00-14:00 | Τετάρτη: 9:00-20:00 | Σάββατο: 10:00-14:00

Δραστηριότητα Μουσείου

Αρχείο

Προσωρινός πίνακας κατάταξης για την πρόσκληση πρόσληψης προσωπικού πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ SENIOR ΕΡΕΥΝΗΤΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Ανακοίνωση Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα: Πρόσκληση Πρόσληψης Προσωπικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Προσωρινός πίνακας κατάταξης για την πρόσκληση πρόσληψης προσωπικού πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ στο Επιχειρησιακό

Ανακοίνωση Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα: Πρόσκληση Πρόσληψης Προσωπικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Πασχαλινά Εργαστήρια

Πασχαλινά Εργαστήρια Δημιουργικής απασχόλησης στο σπίτι για παιδιά 5-12 ετών

Πασχαλινά εργαστήρια μέσω διαδικτύου Το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα διοργανώνει, μέσω διαδικτύου, τα Πασχαλινά Εργαστήρια 2020 για μικρά και μεγάλα

Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα  © 2020 beta